Zdrowie i Ty

Uwagi na temat patofizjologii oddychania

Podstawowym zadaniem płuc jest wymiana gazowa, polegająca na pobieraniu do krwi tlenu oraz uwalnianiu z krwi dwutlenku węgla. Oba te gazy są przede wszystkim wiązane z hemoglobiną, niewielka tylko ilość każdego z nich rozpuszczana jest w osoczu. Wymiana gazów w płucach następuje na drodze dyfuzji poprzez barierę pęcherzykową oraz błonę komórkową krwinki czerwonej znajdującej się w świetle włośniczek. Dyfuzja zależy od wielu czynników. Wymienić tu należy różnicę między ciśnieniem cząstkowym gazu w powietrzu pęcherzykowym i we krwi oraz jego rozpuszczalność i masę cząsteczkową. Na wymianę gazową mają wpływ procesy fizykochemiczne zachodzące w samej krwince czerwonej. W zespole czynników warunkujących wymianę gazową poczesne miejsce zajmuje wreszcie grubość i jakość strukturalna samej bariery pęcherzykowej. Upowietrźnianie płuc zmienia się w zależności od zapotrzebowania tlenu. W przeciętnych warunkach tylko część pęcherzyków jest w całej pełni upowietrzniona. Istnieje stała korelacja między ukrwieniem i upowietrznieniem miąższu płucnego. Korelacja ta jest podstawą prawidłowej pracy płuc w warunkach fizjologicznych. Między innymi jednym z podstawowych warunków podjęcia prawidłowej pracy przez płuca po porodzie jest ustalenie się tej korelacji w warunkach zmiany krążenia płodowego na terminalne u noworodka.

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *