Skip to content

Termometry – czym się różnią?

Written by

[Głosów: 0   Average: 0/5]

Termometr, czy to do mierzenia temperatury ciała, czy tej panującej na dworze, jest stałym elementem wyposażenia każdego mieszkania. Najbardziej znane były dotychczas termometry rtęciowe, lecz ze względu na trujące właściwości rtęci, zakazano ich używania i zaczęto je zastępować termometrami elektronicznymi. Istnieje wiele rodzajów termometrów, a dzieli się je ze względu na sposób działania oraz ich przeznaczenie.

Podział termometrów ze względu na zasadę działania:

 • termometr cieczowy: alkoholowy i rtęciowy
 • termometr ciekłokrystaliczny
 • termometr elektryczny
 • termometr bezdotykowy
 • termometr bimetalowy
 • termometr gazowy
 • termometr radiacyjny
 • termometr akustyczny
 • termometr parowy
 • termometr elektryczny: termoelektryczny, rezystencyjny, oporowy
 • termometr magnetyczny
 • termometr oporowy

Termometr cieczowy, to taki, w którym pomiaru temperatury dokonuje się przez pomiar objętości cieczy. Cieczą termometryczną najczęściej jest rtęć lub alkohol.

Termometr ciekłokrystaliczny ma postać elastycznego paska, który przykłada się do skóry. Kryształy, które w sobie zawiera, zmieniają swoją barwę pod wpływem temperatury.

Termometr elektryczny stanowi obecnie alternatywę dla termometru rtęciowego. Jest całkowicie bezpieczny i wbrew panującym opiniom jest bardzo dokładny.

Termometr bezdotykowy to najnowszy wynalazek. Posługuje się techniką wykorzystującą podczerwień i pozwala na odczytanie temperatury z tętnicy skroniowej z odległości 5 cm.

Termometr bimetalowy to urządzenie, którym pomiaru temperatury dokonuje się za pomocą dwóch nierozerwalnie połączonych pasków metalu, czyli układu bimetalicznego, który znajduje się wewnątrz czujnika termometrycznego.

Termometr gazowy wykorzystuje zjawisko rozszerzalności termicznej gazu. Pomiar temperatury odbywa się za pomocą urządzenia zbudowanego z kapsuły wypełnionej gazem, kapilary i rurki Bourdona.

Termometr radiacyjny, inaczej zwany pirometrem, to urządzenie wychwytujące promieniowanie emitowane przez różne ciała.

Termometr akustyczny wyłapuje i mierzy prędkość rozchodzenia się fali akustycznej.

Termometr parowy jest najczęściej wykorzystywany przy budowie termostatów. Wykorzystuje on zależność ciśnienia pary nasyconej od temperatury.

Termometr elektryczny wykonuje pomiar wykorzystując wpływ temperatury na właściwości elektryczne materiałów wykorzystywanych przy budowie czujników.

Termometr magnetyczny posługuje się zasadą, która mówi, iż występuje zależność podatności magnetycznej substancji paramagnetycznej od temperatury.

Termometr oporowy działa na zasadzie wykorzystania zmiany oporu elektrycznego wraz z temperaturą.

Podział termometrów ze względu na ich przeznaczenie:

 • termometr lekarski
 • termometr zaokienny
 • termometr meteorologiczny
 • termometr pokojowy
 • termometr laboratoryjny

Termometr lekarski wykorzystywany jest w medycynie do pomiaru temperatury ludzkiego ciała.

Termometr zaokienny przeznaczony jest do mierzenia temperatury powietrza na zewnątrz.

Termometr pokojowy wskazuje temperaturę powietrza w pomieszczeniach.

Termometr meteorologiczny składa się z dwóch termometrów: jeden mierzy temperaturę maksymalną, a drugi minimalną. Wskazuje temperaturę atmosferyczną.

Termometr laboratoryjny służy do pomiaru temperatury różnych substancji.

Previous article

Skuteczność leczenia operacyjnego

Next article

Ratunku, złamałem sobie kość!

Join the discussion

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Font Resize