Zdrowie i Ty

Hipnoza

Termin hipnoza pojawił się w pierwszej połowie XIX wieku. Dla określenia sztucznie wywołanego, terapeutycznego snu użył go po raz pierwszy szkocki lekarz James Braid. Braid posłużył się greckim określeniem snu hypnos. Dość niedawne wprowadzenie pojęcia hipnoza nie świadczy o tym, że samo zjawisko sztucznego snu ma także krótką historię. Wręcz odwrotnie – hipnotyzm jest stary jak świat. Ludzkość korzystała z niego – nieświadomie i świadomie – do poskramiania złych mocy, uzdrawiania, wtajemniczania w sekretne obrzędy, spajania własnej społeczności, podwyższania autorytetu władzy i poniżania wrogów. Miał hipnotyzm swoją starożytną nazwę – mekhenesis – co oznaczało “zdjęcie odpowiedzialności”. Rozumiane w tym sensie, że jedna z osób seansu przejmowała na siebie moc wpływania na pozostałe osoby lub jednego partnera. Do XIX wieku naszej ery nie rozumiano jednak, na czym ta siła polega. Do połowy XX wieku nie przypuszczano, że oddziaływanie mentalne drugiego człowieka np. hipnotyzera, może także zmieniać fizjologię osoby, na którą się oddziałuje sztucznym snem lub jego rozmaitymi odmianami zwanymi odmiennymi stanami świadomości.

Hipnoza to sztuczny sen, wywołany z pomocą hipnotyzera i za zgodą pacjenta. Przed każdym seansem objaśniam pacjentowi, co się będzie z nim działo i co ja będę robił. Jak to się dzisiaj mówi: jest to wspólnie ustalony kontrakt z warunkami przyjętymi przez obie strony. Pacjent wybiera sobie dogodną pozycję, kiedy wie, że przez dłuższy czas nie będzie mógł się poruszyć. Zakres i intensywność różnych stanów świadomości jest olbrzymia i w większości nie zbadana. Hipnoza jest jednym z takich stanów – na granicy między jawą i snem. Umożliwia przywołanie obu tych stanów, co oznacza, że w seansie sztucznego snu jednakowo są zaangażowane prawa i lewa półkula mózgu, czyli logika i wyobraźnia, świadomość i podświadomość, porządek i chaos. Wszystko to daje twórczy rezultat w rozwiązywaniu wielu problemów psychicznych i zdrowotnych, zwłaszcza w przypadku chorób psychosomatycznych.

Duża podatność na hipnozę mają dzieci w wieku 8-11 lat, późniejszy wiek dojrzewania – z postawą buntowniczą i zaprzeczeniem autorytetom – wymaga od terapeuty bardzo indywidualnego podejścia. I znów dobra podatność na sztuczny sen powraca po dwudziestym roku życia.

Za stan naszej energii psychicznej odpowiadają konkretne fale mózgowe:
Fale beta – to pełna świadomość, pobudzone zmysły i ożywienie, odbieramy wtedy wiele bodźców z otoczenia
Fale alfa – to odprężenie, spowolnienie, relaks, koncentracja na własnym wnętrzu, to podatność na większość odmiennych stanów świadomości
Fale theta – to fale przejścia od snu do jawy (dłuższe lub krótsze momenty zasypiania i przebudzenia).
Fale delta – to głęboki regenerujący sen.
Sztuczny sen hipnotyczny wywołuje się poprzez aktywizowanie fal mózgowych alfa.

W stanie hipnozy umysł jakby podlega rozdziałowi (dysocjacja): racjonalna lewa półkula słucha poleceń terapeuty i “układa je”, prawa półkula poszukuje rozwiązań symbolicznych, różnych skojarzeń, możliwości nietypowego rozwiązania, bez nawykowego myślenia, przyzwyczajeń, “leniwego” chodzenia na skróty. Prawa półkula poddaje nam idee bardziej twórcze, bardziej dla nas nietypowe i nowatorskie. Oddala od nas, bowiem strach, który podpowiada logika, w dużej mierze bazująca na wypróbowanych standardach. Hipnoza sama w sobie jest stanem bardzo twórczym, odkrywa różne ścieżki, które w stanie alfa można rozważać a nawet realizować (pisać, rysować, planować).

W czym może pomóc hipnoza?

 • LECZENIE chorób psychosomatycznych, zaburzeń psychoseksualnych, oziębłości, nerwic, leków, stresów, depresji, tiki, bezsenność, napięcia emocjonalne, zaparcia, bruksizm, moczenia nocnego u dzieci, nadciśnienia tętniczego, astmy oskrzelowej, bólów niewiadomego pochodzenia, bólów kręgosłupa i innych.
 • WZMACNIANIE procesu leczenia i uzdrawiania w celu zmobilizowania sił obronnych organizmu.
 • USUWANIE bólu po przebytych chorobach, zabiegach, wypadkach oraz bólu niewiadomego pochodzenia o podłożu nerwowym, psychicznym.
 • UWALNIANIE z nałogów alkoholu, tytoniu, narkotyków, hazardu, komputeromanii, kleptomanii, seksomanii i innych – wraz z usuwaniem przyczyn.
 • REDUKCJA zaburzeń odżywiania poprzez wpływ na nadwagę, otyłość, bulimię i anoreksję – włącznie z usuwaniem przyczyn.
 • WZMACNIANIE pamięci, koncentracji i procesu efektywnego uczenia się – doskonalenie umiejętności łatwego wypowiadania się, zmniejszanie tremy egzaminacyjnej, tremy przed zgromadzeniem, doskonalenie umiejętności przemawiania na wystąpieniach publicznych i estradowych.
 • PRZYPOMINANIE zapomnianych sytuacji i rzeczy w hipnozie, traumatycznych przeżyć, wypadków, zdarzeń wywołanych przyczyną zewnętrzną, zapomnianych wskutek amnezji, utraty przytomności itp.
 • ZAPOMINANIE nieprzyjemnych przeżyć i sytuacji życiowych, zdarzeń, nieprzyjemnych zawodów miłosnych, traumatycznych przeżyć itp.
 • ZWIĘKSZANIE sprawności seksualnej, usuwanie przyczyn zahamowań seksualnych, oziębłości, stymulacja zaburzeń o podłożu nerwicowym, psychicznym.
 • WZMACNIANIE systemu odpornościowego, silnej woli życia, chęci powrotu do zdrowia, poczucia wiary w siebie, wyzwolenie optymizmu i pozytywnego myślenia i działania.
 • ANALGEZJA – znieczulenie bólów czasowych, trwałych w formie przytłumionego bólu, wywołanie niewrażliwości na ból w czasie zabiegów na organizmie.
 • REGRESJA wieku, cofanie pamięcią w wstecz do dzieciństwa w celach terapeutycznych.
 • REGRESJA – reinkarnacja w celach terapeutycznych i poznawczych; cofanie wstecz w inny wymiar.
 • PROGRESJA wieku – wywoływanie przyszłości, tzw. jasnowidzenie w hipnozie.

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *